vkadri.com http://vkadri.com ua http://lg.vkadri.com http://lg.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[lgikvideo: Церемония возложения цветов к памятнику «Чернобыльский Аист»]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-tseremonyia-vozlogenyia-tsvetov-k-pamiatnyku-chernobilskyi-ayst.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-tseremonyia-vozlogenyia-tsvetov-k-pamiatnyku-chernobilskyi-ayst.html Луганськ ]]> Mon, 14 Dec 2020 12:17:40 +0200 <![CDATA[Иван Полупанов: В Северодонецке на перекрестке патрульные протаранили легковушку]]> http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-v-severodonetske-na-perekrestke-patrulnie-protaranyly-lehkovushku.html http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-v-severodonetske-na-perekrestke-patrulnie-protaranyly-lehkovushku.html Луганськ ]]> Mon, 14 Dec 2020 06:58:05 +0200 <![CDATA[Иван Полупанов: Первая сессия Старобельского районного совета. Присяга депутатов и выборы головы райсовета]]> http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-pervaia-sessyia-starobelskoho-raionnoho-soveta-prysiaha-deputatov-y-vibori-holovi-raisoveta.html http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-pervaia-sessyia-starobelskoho-raionnoho-soveta-prysiaha-deputatov-y-vibori-holovi-raisoveta.html Луганськ ]]> Sat, 12 Dec 2020 12:29:42 +0200 <![CDATA[lgikvideo: Луганск инвестиционный]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-luhansk-ynvestytsyonnii-3728646.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-luhansk-ynvestytsyonnii-3728646.html Луганськ ]]> Fri, 11 Dec 2020 15:41:27 +0200 <![CDATA[lgikvideo: посвящение в юные балакиревцы]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-posviashchenye-v-yunie-balakyrevtsi.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-posviashchenye-v-yunie-balakyrevtsi.html Луганськ ]]> Fri, 11 Dec 2020 12:11:18 +0200 <![CDATA[lgikvideo: О подведении итогов спортивного сезона 2020 года]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-o-podvedenyy-ytohov-sportyvnoho-sezona-2020-hoda-3726864.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-o-podvedenyy-ytohov-sportyvnoho-sezona-2020-hoda-3726864.html Луганськ ]]> Thu, 10 Dec 2020 17:03:18 +0200 <![CDATA[lgikvideo: О подведении итогов спортивного сезона 2020 года]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-o-podvedenyy-ytohov-sportyvnoho-sezona-2020-hoda.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-o-podvedenyy-ytohov-sportyvnoho-sezona-2020-hoda.html Луганськ ]]> Thu, 10 Dec 2020 11:24:37 +0200 <![CDATA[ARTV ARTV: Батька Дон!]]> http://lg.vkadri.com/video/artv-artv-batka-don.html http://lg.vkadri.com/video/artv-artv-batka-don.html Луганськ ]]> Thu, 10 Dec 2020 07:30:20 +0200 <![CDATA[lgikvideo: круглый стол]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-kruhlii-stol-3724868.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-kruhlii-stol-3724868.html Луганськ ]]> Wed, 09 Dec 2020 16:15:59 +0200 <![CDATA[Иван Полупанов: Лисичанский водоканал вновь отличился: каток из канализации!]]> http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-lysychanskyi-vodokanal-vnov-otlychylsia-katok-yz-kanalyzatsyy.html http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-lysychanskyi-vodokanal-vnov-otlychylsia-katok-yz-kanalyzatsyy.html Луганськ ]]> Wed, 09 Dec 2020 15:47:47 +0200 <![CDATA[Поліція Луганщини: 08.12.2020_Поліція Рубіжного проти домашнього насильства]]> http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-08-12-2020politsiia-rubignoho-proty-domashnoho-nasylstva.html http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-08-12-2020politsiia-rubignoho-proty-domashnoho-nasylstva.html Луганськ ]]> Tue, 08 Dec 2020 11:48:07 +0200 <![CDATA[Иван Полупанов: В Рубежном "сахарные" отказались от онлайн трансляций заседаний исполкома]]> http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-v-rubegnom-sakharnie-otkazalys-ot-onlain-transliatsyi-zasedanyi-yspolkoma.html http://lg.vkadri.com/video/yvan-polupanov-v-rubegnom-sakharnie-otkazalys-ot-onlain-transliatsyi-zasedanyi-yspolkoma.html Луганськ ]]> Tue, 08 Dec 2020 05:32:26 +0200 <![CDATA[lgikvideo: Юные таланты Луганска физики НОУМ]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-yunie-talanti-luhanska-fyzyky-noum.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-yunie-talanti-luhanska-fyzyky-noum.html Луганськ ]]> Mon, 07 Dec 2020 16:09:44 +0200 <![CDATA[CXID.info: Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека избивает охранника ресторана]]> http://lg.vkadri.com/video/cxid-info-predstavytel-upolnomochennoho-verkhovnoi-radi-po-pravam-cheloveka-yzbyvaet-okhrannyka-restorana.html http://lg.vkadri.com/video/cxid-info-predstavytel-upolnomochennoho-verkhovnoi-radi-po-pravam-cheloveka-yzbyvaet-okhrannyka-restorana.html Луганськ ]]> Mon, 07 Dec 2020 12:20:56 +0200 <![CDATA[ARTV ARTV: Любо Мне!]]> http://lg.vkadri.com/video/artv-artv-lyubo-mne.html http://lg.vkadri.com/video/artv-artv-lyubo-mne.html Луганськ ]]> Sun, 06 Dec 2020 08:21:14 +0200 <![CDATA[Sergii Ivanov: ИВАНОВПЕТРОВ. Чёрная пятница #47 | 18+]]> http://lg.vkadri.com/video/sergii-ivanov-yvanovpetrov-chyornaia-piatnytsa-47-18.html http://lg.vkadri.com/video/sergii-ivanov-yvanovpetrov-chyornaia-piatnytsa-47-18.html Луганськ ]]> Fri, 04 Dec 2020 20:21:31 +0200 <![CDATA[Поліція Луганщини: 04_12_2020_Правоохоронці провели відпрацювання населених пунктів Станично-Луганського району]]> http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-04122020pravookhorontsi-provely-vidpratsyuvannia-naselenykh-punktiv-stanychno-luhanskoho-raionu.html http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-04122020pravookhorontsi-provely-vidpratsyuvannia-naselenykh-punktiv-stanychno-luhanskoho-raionu.html Луганськ ]]> Fri, 04 Dec 2020 18:30:45 +0200 <![CDATA[Поліція Луганщини: 03_12_2020_#ЯнеБудуМовчати]]> http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-03122020yanebudumovchaty.html http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-03122020yanebudumovchaty.html Луганськ ]]> Fri, 04 Dec 2020 16:17:03 +0200 <![CDATA[Поліція Луганщини: 04.12.2020_На Луганщині поліцейські офіцери громади отримали службові автомобілі]]> http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-04-12-2020na-luhanshchyni-politseiski-ofitsery-hromady-otrymaly-slugbovi-avtomobili.html http://lg.vkadri.com/video/politsiia-luhanshchyny-04-12-2020na-luhanshchyni-politseiski-ofitsery-hromady-otrymaly-slugbovi-avtomobili.html Луганськ ]]> Fri, 04 Dec 2020 15:48:31 +0200 <![CDATA[lgikvideo: победители конкурса]]> http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-pobedytely-konkursa-3717788.html http://lg.vkadri.com/video/lgikvideo-pobedytely-konkursa-3717788.html Луганськ ]]> Fri, 04 Dec 2020 14:47:56 +0200